Bedre data for vildtudbytte er nøglen til bedre vildtbestande

Med HuntPlan ved hånden er det nemt at holde styr på vildtlog, indberette til miljøstyrelsen og indgå i jagtfællesskaber

Huntplan velkommen top phone

Bedre data for vildtudbytte er nøglen til bedre vildtbestande

Bedre data for vildtudbytte er nøglen til bedre vildtbestande

Data er rygraden i videnskaben. Det er den måde, vi forstår verden omkring os på, og det er det, der gør det muligt for os at træffe bedre beslutninger. Men data er ikke altid nemt at få fat i, og nogle gange kræver det en masse arbejde at få en idé om, hvad der virkelig sker i vores omgivelser. Derfor er jeg så begejstret for teknologi, der gør det muligt for os inden for dansk jagt at indsamle mere præcis data af vildtbestandene ved at bruge jægerobservationer og jægeradfærd som en del af vores vildtforvaltning!

Det betyder, at jægere kan få mere indflydelse end nogensinde før. Man har brug for nogen, der kender de lokale forhold og vildtbestande godt, og som kan formidle disse oplysninger til forskere, så der kan træffes gode forvaltningsbeslutninger baseret på solide data. Denne teknologi har også fordele, der rækker ud over lokal forvaltning; den vil være med til at sikre en bæredygtig jagt i mange år og årtier fremover!

Hvad er fordelene ved at kende din bæreevne?

Bæreevne er det maksimale antal individer, som et område kan bære. Landskabets sammensætning og struktur påvirker, hvor mange individer af hver art der kan leve i det, men man skal også forstå, hvordan populationsdynamikken og fødetilgængelighed påvirker vildtbestande for at vide, hvilken bæreevne der virkelig er relevant.

Fordelene ved at kende din bæreevne er bl.a. mere effektiv forvaltning, bedre samarbejde mellem interessenter (samarbejde på tværs af skel) samt mere nøjagtige optællinger for forskere, der studerer populationer i forskellige landsdele.

Brug observationer fra jægerne til at arbejde for jægere

Jægere er en fantastisk kilde til data og kan også give et indblik i dyrenes adfærd.

Ved at udnytte indsigten hos de mennesker, der kender deres lokale vildtbestande bedre end nogen anden, kan vi arbejde hen imod en bedre fremtid for alle jægere (og øvrige naturbrugere).

Det er på tide at begynde at bruge jægernes observationer til at arbejde for jægerne. God jagt i fremtiden kræver gode data og god forvaltning i dag. Derfor er det oplagt, at det bliver en naturlig del af at gå på jagt, at man benytter en jagt app, hvor man har direkte mulighed for at indberette sit vildtudbytte til Miljøstyrelsen.

Kan en jagt app give en mere nøjagtig vurdering af bestanden?

Data er nøglen til at forstå vildtbestande. Uden data kan vi ikke forstå den sande tilstand af vildtbestande. Når der følges god forvaltningspraksis, følger resultaterne med. Den eneste måde at opretholde en sund bestand på er gennem god forvaltning og en pålidelig datakilde. Når du forfølger et mål, skal du huske på, at betydelige resultater kræver en vedvarende indsats.

Ved at hjælpe jægerne til at få en lettere måde til indberetning af vildtudbytte, og ved at lave lodsejere få et bedre dataværktøj til deres forvaltning, sikrer vi en bedre forvaltningspraksis fremover. Hos HuntPlan mener vi, at den nemmeste måde er ved at give jægere en jagt app i hånden, så de altid kan give deres tilføjelse til vores fælles datasæt.

Bedre redskaber og modeller for bæredygtig jagt

En bedre forståelse af bestandens reelle tilstand vil hjælpe os til at forstå, hvilket jagttryk eller hvilken afskydningsplan der er bæredygtig. På den måde kan vi sikre, at bestandene opretholdes på deres optimale niveau

Ved at benytte data og modeller som grundlag for afskydningsplaner vil man bl.a. kunne sikre hjortevildtsbestande med en mere naturlig sammensætning af alder og køn samt adfærdsmønstre. Dette er en stor fordel for alle inden for dansk jagt.

Vores teknikker til vildtforvaltning skal forbedres med digitalisering for mere præcise data

Vi er sikre på, at denne tilgang vil betale sig i det lange løb. Bedre data betyder bedre forståelse af vildtbestandenes tilstand og bedre forvaltningsbeslutninger, hvilket vil føre til rigere vildtbestande og øgede jagtmuligheder i fremtiden.

Vi ved, at vores data ikke er perfekte, men vi har tillid til vores evne til at forbedre dem, efterhånden som vi fortsætter med at indsamle oplysninger fra hver jagt. Ved at bruge metoder som disse, kan vi opbygge bedre modeller, som gør det muligt for os at bidrage til øgede naturværdier og jagtværdier.

Løsningen på at styrke jagten er lige ved hånden.

Med HuntPlans vildtlog er det nemt at holde styr på nedlagt vildt. Appen sørger for, at du udfylder loggen korrekt – og når du logger et stykke vildt, hjælper du automatisk med at holde revirets afskydningsplan opdateret, så bestanden og naturen altid har de bedste forudsætninger for trivsel.

HuntPlan styrker samarbejdet mellem jægere og jagtansvarlige, der ønsker at bidrage til en bæredygtig jagt. I jagtgrupperne kan du kommunikere internt med andre jægere og jagtansvarlige, og det er også i grupperne, du finder lokale jagttider, planlægger jagtbegivenheder og holder øje med afskydningsplanen.

Om HuntPlan

HuntPlans stifter og ejer, Rasmus, er til dagligt vildtforvalter og herregårdsjæger. Han er en af de få i Danmark, som har specialiseret sig inden for både skov, miljø og jagt, og gennem mange år i naturen har han opbygget en helt særlig fornemmelse for naturens økosystemer. 

Gennem sine mange års arbejde i naturen og talrige jagter har Rasmus selv oplevet mange af de problemstillinger, som går ud over dyrenes – og naturens trivsel. Det sker f.eks., at arter bliver jagtet uhensigtsmæssigt, og det kan medføre dårlig kønssammensætning og uønsket adfærd i bestanden. Det fik ham på stien mod udviklingen af HuntPlan.

Vi skal sammen bevare et bæredygtigt økosystem, og derfor har Rasmus stort fokus på naturen og samarbejdet mellem jægere og jagtansvarlige.

HuntPlan er appen til jægere og jagtansvarlige, der ønsker at værne om den smukke, danske natur. Appen skal sikre, at vi alle fortsat kan gå på jagt under de rette forudsætninger med naturens og dyrenes trivsel for øje.