Hele jagten
samlet på én platform

Med HuntPlan ved hånden er det nemt at holde styr på vildtlog, indberette til miljøstyrelsen og indgå i jagtfællesskaber

Huntplan velkommen top phone

Kom godt i gang med HuntPlan jagt app

Kom godt i gang med HuntPlan jagt app

Læs med og bliv klogere på, hvordan du kan bruge HuntPlan jagt app. Få mest muligt ud af funktioner såsom vildtindberetning, jagttider, chat, begivenheder, jagtkort, afstandsmåler og meget mere.

Første login - Velkommen til HuntPlan jagt app

Når du logger ind på din jagt app, kommer du til din personlige velkomstside. Her har du overblik over dit personlige vildtudbytte og kan registrere dit vildt i løbet af jagten. Hvis du ønsker endnu flere muligheder, kan du opgradere til premium. Så får du også et overblik over kommende begivenheder, du deltager i, og adgang til en lang række effektive forvaltningsværktøjer du kan anvende på dine jagtområder.

Indberetning af vildtudbytte direkte til Miljøstyrelsen

Vildtudbyttestatistikken er en database, der indeholder information om indberetning af vildt. Statistikken er baseret på en årlig opgørelse af vildtudbytte af stort set alle jagtbare pattedyr og fugle. Der foreligger oplysninger for de fleste arter siden 1941. Som jæger er man forpligtet til at indberette sit vildtudbytte til Miljøstyrelsen – også selvom du ikke har nedlagt vildt i jagtsæsonen, skal du foretage en såkaldt “nul indberetning”.

Ved at forbinde dit jagttegn til HuntPlan jagt app kan du tillade, at din indberetning af vildtudbytte registreres hos Miljøstyrelsen.

Der er mange fordele ved at registrere dit vildtudbytte til Miljøstyrelsen med HuntPlan jagt app. Du modtager dit jagttegn før andre, der indberetter vildtudbytte i sidste øjeblik. Du er med til at sikre, at Miljøstyrelsen altid har nyttige og præcise informationer tilgængeligt under hele jagtsæsonen. Og du kan lave alle registreringer i én arbejdsgang → din personlige jagtjournal, del vildtudbytte med dine jagtkammerater og indberetning af vildtudbytte hos Miljøstyrelsen.

Faktaboks

Vildtudbyttestatistikken offentliggøres årligt, og udgør sammen med data fra blandt andet vingeundersøgelsen og fra nationale og internationale bestandsoptællinger det faglige datagrundlag for jagttidsrevisioner. Data fra udbyttestatistikken og vingeundersøgelsen anvendes desuden ofte i forbindelse med lokal forvaltning af både artsgrupper og enkeltarter

Opret dit jagtområde og forbind med dine jagtkammerater

Har du din egen jagt eller er du en del af et jagtkonsortie? Så er det vigtigt at have nogle værktøjer til at sikre en bæredygtig og effektiv vildtforvaltning på reviret.

Når du opretter et jagtområde og forbinder med dine jagtkammerater, åbner du samtidig også op for en lang række af premium forvaltningsfunktioner.

Du kan nemt oprette dit jagtområde og begynde at opbygge dit jagtfællesskab f.eks. til dit jagtkonsortie. Det gør du ved at oprette dit jagtområde → åben siden for dit jagtområde → tryk på tilføj nye medlemmer-knappen øverst i højre hjørne → indtast e-mails på dem du gerne vil invitere ind i jagtgruppen.

Dine jagtkammerater modtager en mail med en beskrivelse af, hvordan de downloader HuntPlan jagt app og hvordan de bliver en del af din jagtgruppe og fællesskab.

Herfra går det let som en leg – og I har nu adgang til en lang række vigtige værktøjer, der kan hjælpe jer med at forvalte jagtreviret.

Hvad er et jagtkonsortium?

En gruppe af jægere, der er gået sammen om at drive jagt på et areal – som oftest er jagtretten lejet ud til jagtansvarlige af lodsejeren. At drive et jagtkonsortie stiller store krav til ledelse og fællesskab. Det er fundamentet for en vellykket jagtsæson for alle involverede – også for lodsejer. Kommunikation, inddragelse og åbenhed er nøgleordene der skaber og facilitere god ledelse og fællesskabsånd.

Chat med dine jagtkammerater

Kommunikation er et af nøgleordene for at skabe og vedligeholde et godt jagtrevir.

Brug chatten til at fortælle om dine jagtoplevelser, planlægge begivenheder og aktiviteter samt bakke hinanden op, når jagten på specifikke dyr er udfordrende.

Hvorfor er kommunikation vigtigt?

 • Videregive og/eller indsamle information
 • Danne og vedligeholde relationer
 • Udtrykke sine personlige behov
 • Forstå andres behov
 • Foretage beslutninger


Intet socialt fællesskab kan etableres, udvikles eller bevares uden kommunikation.

Du kan tjekke de lokale jagttider (også for kronvildt og dåvildt)

Har du også lagt mærke til de varierende lokale jagttider – særligt jagttider for kronvildt og jagttider for dåvildt?

Udover de generelle jagttider findes der en lang række lokale jagttider, som det er vigtigt at orientere sig omkring, inden du går på jagt.

Når du opretter dit jagtområde, tilknytter du en lokalitet, og med det udgangspunkt præsenteres du kun for de aktuelle jagttider for reviret, inklusiv de lokale jagttider. På den måde undgår du at lede længe på diverse hjemmesider – du har nemlig alt lige ved hånden i din HuntPlan jagt app.

Faktaboks

Der findes cirka 50 pattedyrarter og cirka 300 fuglearter i Danmark, hvoraf størstedelen ikke må jages.

Invitér dine jagtkammerater til begivenheder

Det kan være svært at holde overblikket over jagtbegivenheder og deltagere på de enkelte jagter.

Har du styr på invitationerne til efterårets jagter eller arbejdsdage på jagtreviret?

Du kan med HuntPlan jagt app få overblik over begivenheder du selv deltager i, samt øvrige begivenheder der foregår på jagtreviret.

Vil du på anstandsjagt efter et efterårsdyr, men har ikke lyst til at blive forstyrret i din jagt af et andet konsortiemedlem? Så skal du bare gå ind på gruppen for jagtområdet og skrive ind i jeres fælles kalender, at du f.eks. sidder i tårn 5 d. 1/11 kl. 9-12. På den måde er alle orienteret om, at du er på jagt og at området er optaget.

Ligeledes når I skal planlægge efterårets fællesjagter, kan du invitere alle gruppens medlemmer (eller kun udvalgte hvis der er A- og B-pladser), og få et samlet overblik over hvem der deltager.

Vidste du at

Udover at holde styr på antal jagte og deltagere, kan din kalender også sige andre ting omkring jagtreviret. Du kan aflæse jagttrykket og jagteffektiviteten, sammenligne gennem jagtsæsoner og aflæse tendenser. Det er et vigtigt redskab til at udøve en bæredygtig og oplevelsesrig jagt for alle.

Jagtkort og afstandsmåler

Har du nogensinde stået på dit jagtrevir og manglet en jagt app med kort, fordi du har været i tvivl om, hvor du sidste år så en rævegrav eller placering af tårnene i det jagtkonsortie, du netop er blevet medlem af?

HuntPlan jagt app med kort gør det nemmere og mere sikkert at gå på jagt og nyde de oplevelser, der ligger og venter på dig ude i naturen.

Du kan indtegne dit jagtrevir på jagtkortet og tilføje vigtige markeringer nemt og hurtigt. Få overblik over tårnplaceringer, foderhuse, vildtkamera, mødested og meget mere.

Du kan endvidere tænde og slukke for afstandsringe ud fra din GPS-lokation. Det giver et hurtigt overblik i jagtsituationer, når du skal afgøre afstanden til vildtet eller vil se på jagtkortet, hvor du er henne i forhold til andre elementer på reviret.

Er du ny på jagtreviret? Ikke noget problem! Når du læser markeringer på kortet, f.eks. mødested, kan du ved at klikke på beskrivelsen få anvist vejen dertil i din foretrukne GPS app.

Afskydningsplaner for dit jagtområde

Hvad er afskydningspolitikken for dit jagtrevir?

Vil du forvalte en bestand, er det afgørende at have en afskydningspolitik. HuntPlan jagt app har gjort det let og enkelt for alle at være opdaterede på afskydningen.

Hvordan vælger man den rette afskydningsplan for f.eks. råvildt?

Det handler om at udtage de rette dyr, hvis du vil udvikle bestanden. Men hvordan tjekker du egentlig konditionen?

Der er mange måder at anskue, hvad en god bestand er, f.eks.:

 • Højt antal dyr
 • Store trofæer
 • Mange handyr


Fælles for alle er, at det er sunde dyr, der er fundamentet for en bestand i god kondition.

Det er derfor nødvendigt at se rådyrene som en samlet bestand – også hvis bestanden krydser ét eller flere naboskel.

For at kunne forvalte en bestand, skal du have et vist kendskab til sammensætningen. Hvor mange 1 år+ handyr og hundyr er der, og hvor mange lam er der, samt hvordan er lammenes kønsopdeling?

Det er på baggrund af disse tal, du kan begynde at tænke i afskydningsplaner og målsætninger. Det drejer sig ikke om at få 100 % procent kendskab til dyrene – det opnås formentlig aldrig. Men hvis du har lyst, er det også muligt at opnå tilstrækkeligt kendskab. Uden kendskab til bestanden foregår afskydningen usammenhængende og kan modarbejde bestanden samlet set – det er med andre ord ikke bæredygtigt.

Selektiv afskydning er en god afskydningsmodel, der sikrer at udtage de rigtige dyr (husk også hundyr og lam i efteråret), men det er også ressourcekrævende. For at afskyde selektivt skal du have et mål, som eksempelvis kan være at have en bestand af sunde dyr.

Med ovenstående mål for afskydningen, så undlad at kigge på opsatsen – se i stedet på dyret som helhed. Skyd efter kropsstørrelse i årgangen frem for størrelse på opsatsen. Kommer to råbukke ud på marken, og du vurderer dem til at have samme alder, så udtag det mindste dyr.

Start et samarbejde med din nabo – og måske naboens nabo – og hjælp hinanden med at lave en sammenhængende forvaltning. Støt og udveksl erfaringer og oplevelser med hinanden. Hold fast i afskydningen, og glæd dig til at nyde forandringen, efterhånden som du opnår en mere velafbalanceret bestand på jeres revire.

Ved at bruge HuntPlan jagt apps funktion til afskydningsplan kan du blandt andet:

 

 • Støt den nationale hjortevildtforvaltning med beregningsmodellen for kronvildt.
 • Indtast en etableret afskydningsplan, og byg videre på denne
 • Afskydningsplanerne opdateres automatisk løbende gennem sæsonen, hver gang en jæger registrere sit vildtudbytte.
 • Effektiv værktøj til hjortevildtlaug og samarbejder på store områder på tværs af mange aktører.

Fælles vildtudbytte

Ved du, hvad dine jagtkammerater har nedlagt?

Du kan følge med i dine jagtkammeraters vildtudbytte ved at tillade push-beskeder og notifikationer, så du aldrig går glip af lejligheden til at sige tillykke til dine medjægere.

Du har i din jagtgruppe et samlet overblik over alt nedlagt vildt og hvem der er den heldige jæger. Du kan endvidere gå tilbage til tidligere jagtsæsoner og sammenligne vildtudbytte og tendenser.

Invitér din jagtkammerat

Du er nu klædt på til at få en god begyndelse i HuntPlan jagt app.

Brug Invitér en ven-funktionen i HuntPlan jagt app, så du kan dele natur og jagtoplevelser med dine jagtkammerater og netværk.

Om HuntPlan

HuntPlans stifter og ejer, Rasmus, er til dagligt vildtforvalter og herregårdsjæger. Han er en af de få i Danmark, som har specialiseret sig inden for både skov, miljø og jagt, og gennem mange år i naturen har han opbygget en helt særlig fornemmelse for naturens økosystemer. 

Gennem sine mange års arbejde i naturen og talrige jagter har Rasmus selv oplevet mange af de problemstillinger, som går ud over dyrenes – og naturens trivsel. Det sker f.eks., at arter bliver jagtet uhensigtsmæssigt, og det kan medføre dårlig kønssammensætning og uønsket adfærd i bestanden. Det fik ham på stien mod udviklingen af HuntPlan.

Vi skal sammen bevare et bæredygtigt økosystem, og derfor har Rasmus stort fokus på naturen og samarbejdet mellem jægere og jagtansvarlige.

HuntPlan er appen til jægere og jagtansvarlige, der ønsker at værne om den smukke, danske natur. Appen skal sikre, at vi alle fortsat kan gå på jagt under de rette forudsætninger med naturens og dyrenes trivsel for øje.